Heyet halinde:

  • Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali (Meal, Heyet’le birlikte, Diyanet Vakfı neşri).
  • İlmihal (Heyet’le birlikte, Diyanet Vakfı neşri).
  • Kur’an Yolu (Beş ciltlik tefsir, Heyet’le birlikte, Diyanet Tarafından neşredilmiştir)


Kendi Telif Eserleri:


Çeviri Eserleri:


Ders Kitapları:

  • Arapça-Türkçe Yeni Kâmus (Sözlük, B.Topaloğlu ile birlikte)
  • Arapça Sarf-Nahiv (B.Topaloğlu ile birlikte)
  • Arapça Metinler (B.Topaloğlu ile birlikte)
  • Fıkıh Usûlü
  • Hadis Usûlü