Sertleşme Bozukluğu

25 Haziran 20120

SERTLEŞME BOZUKLUĞU:
 
Hemen her erkeğin hayatında en az bir kez sertleşme güçlüğü ile karşılaşması söz konusudur. Belli bir iş yorgunluğu, stres, geçimsizlik gibi durumlarda münferit olarak bu sorunla karşılaşılırsa dert edinmemelidir. Eğer sorun tekrarlar veya gittikçe kötüleşirse tedavi arayışı kaçınılmaz olur.

Erektil işlevin (erkeğin sertleşme ve cinsel ilişki fonksiyonu), aile kurumunu bir arada tutan mutluluğun ana yapı taşı olduğunu unutmamak gerekir. Yani erektil işlev bozukluğu olması sadece bir kişinin sorunu değil, karı kocanın ortak sorunudur. Birlikte olma arzusunun, yani aile kurumunun devamı göz önüne alındığında bir kol kırılması, böbrek hastalığı veya göz hastalığına kıyasla sosyal yapıyı daha derinden etkileyen bir durumdur. Bu yüzden en az diğer hastalıklar kadar, belki daha fazla tedavi arayışına girilmesi gerekir.

Cinsel ilişki kurmada başarısız olmak utanılacak bir durum değildir. Bireyin sağlığını kazanmak istemesi en doğal hakkıdır. Konu ile ilgili yayınlar yapan gazete ve dergiler, yeterli aydınlatma yapmak yerine abartılı ifadeler kullanmakta, fantezi yaklaşımlar sergilemekte ve okuyanların beklentilerini gerçek dışına çekmektedirler. Yine pornografik yazılı ve görsel basın araçları normal dışı ilişkileri ve fantezileri aşırı bir abartmayla sunduklarından muhataplarını yanlış bilgilendirmekte normal seks ile abartılı davranışların karıştırılmasına yol açmaktadır. Bu yüzden, çoğu kez yarar yerine zarar sağlamaktadır. Ayrıca, her tedavi şekli tüm hastalar için geçerli bir yöntem değildir. Mutlaka konunun uzmanının hastayı değerlendirerek uygun tedavi yöntemini seçmesi gerekir.

Özellikle doğuda aşiret yapısının hakim olduğu yerlerde fiziksel nedene bağlı ereksiyon sağlayamadığı halde, toplumsal baskı altında evlilikleri yıllarca sürdüren, çocuk sahibi olamadıkları gerekçesiyle yine çevre baskısı sonucu baş vuran hastalarımız olmaktadır. Bunlar gerçek evli olmaktan çok, aile ve çevre baskısı sonucu aynı evde oturmaya zorlanan ve ancak evlilik ürün vermediği zaman fark edilen insanlardır. Cinsel işlevin gerçek değeri bilinir, insanlar bu konuda yeteri kadar bilinçlenirse, böyle akıl dışı durumlarla karşılaşmamız söz konusu olmaz. Bu kültür yapısı içinde ne yazık ki, ortaya çıkan cinsel problemler eşlerden birinin yetersizliği, başarısızlığı ya da iktidarsızlığının bir ölçüsü olarak kabul edilmektedir. Erektil işlev bozukluğu söz konusu olduğunda erkek iktidar kaybı paniği içinde sorunu gizleme yolunu seçmektedir. Aksine problem çözülmesi gereken, çözülebilecek bir sorun olarak algılanmalıdır.

Ortaya çıkan cinsel problemin farkına varmak, onu birlikte tartışarak çözmeye çalışmak, eşler arasında daha büyük ilişki sorunlarının oluşmasını, ayrılıkların meydana gelmesini önleyecektir. Yani ilk adım erkeğin sorununu eşi ile birlikte tartışmaya açması, cinsel ilişkilerini gözden geçirip karşılıklı zevkleri ve beklentileri konusunda bilgi alış verişinde bulunmasıdır. Gariptir ki, mutat olarak karı-koca aynı yatakta yattıkları, seviştikleri ve cinsel birleşmede bulundukları halde, bu doğal eylemlerini söze dökmekten, bir biri ile konuşmaktan kaçınırlar. Sadece karşılıklı konuşma ile bile, karı-koca birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı elde eder ve sorunun üstesinden gelebilir. Sorunun her zaman tek yanlı olmadığı hatırda tutulmalıdır.

Tıbbi bir tedavi arayışına girmeden önce, alkol ve sigarayı bırakma, stres ve anksiyeteyi ortaya çıkaran ortamlardan ve olaylardan uzaklaşma gibi günlük yaşam değişiklikleri yaparak, problemin kendiliğinden düzelmesine çalışmakta yarar vardır. Eğer bu yolla sorun giderilemezse tıbbi yardım arayışına girilmelidir.

Batılı ülkelerde olduğu gibi seks terapistleri ülkemizde bulunmadığı için, baş vurulması gereken kişi doktor olmalıdır. Hangi doktor? Üroloji uzmanı mı, psikiyatri uzmanı mı, yoksa dahiliye-endokrin uzmanı mı? Branşlaşmanın son derece detaylara kadar indiği günümüz tıbbında, bu konuyu çözecek olan hekimlerin hangi branşta olduğu konusunda belirsizlikler bulunduğundan hastalar nereye baş vuracaklarını bilememektedir. Yine de, ülkemizde giderek halkın da öğrenip takip ettiği doğru uygulama, sertleşme bozukluğu için öncelikle bir üroloji uzmanına müracaat etmektir.
 
www.cinselsorunlarim.com adresli siteden alınmıştır.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ihsankaraman/public_html/wp-content/themes/celeste/views/prev_next.php on line 10
previous
Penis Büyüklüğü

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ihsankaraman/public_html/wp-content/themes/celeste/views/prev_next.php on line 36
next
Kabızlık