Olumlu Duygular

25 Haziran 20120

Prof.Dr. Ali İhsan TAŞÇI’nın “Cinsel Eğitim” Kitabından alınmıştır.
OLUMLU DUYGULAR ÖĞRENİLEREK KAZANILIR

Sevgi, saygı, hoşgörü, güven gibi duygular, kişinin hem kendisiyle hem de başkaları ile olan ilişkilerini ve davranışlarını etkilemektedir. Başarı ya da başarısızlıklarda, mutluluk ya da mutsuzluklarda belirleyici rolü olan bu duygular, ancak öğrenilerek kazanılabilmektedir. Hayatın tüm alanlarında etkili olan olumlu duygular, cinsel alanda da önemlidir. Bir başka deyişle; olumlu duygusal gelişim kazanamamış kişinin cinsel hayatında başarılı olabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, cinsel eğitimin ilk aşaması sevgi, saygı, hoşgörü ve güven gibi duyguların kazanılmasına yönelik olmalıdır.   

Normalde ebeveynler, çocukları için en iyi olanı isterler. Onlar için her türlü fedakarlığa katlanmaya hazırdırlar. Fakat her ebeveynin, yaptıklarının doğru ya da yanlış olduğunu düşündüklerini söylemek mümkün değildir. Kendi duygularını, davranış biçimlerini farkında olmadan çocuklarına aktarmaktadırlar. Duygusal yönden kendi yetersizliklerini bilmek, davranışlarını olumlu yönde değiştirmek ve çocuğunu daha iyi eğitmek kolay bir iş değildir. Bunu başarmak hem bilgiyi hem de gayreti gerektirir.
Olumlu duygusal özelliklerin kazandırılmasında sözler yeterli olmamaktadır. Çocuklara iyi örnek olmak da gereklidir.
· Yeterince sevilmeyen, sevildiğini hissedemeyen çocuk, erişkinliğinde sevemeyecek, sevgisini gösteremeyecek veya kendine sunulan sevgiyi algılayamayacaktır.
· Çocuğa değer verilmesi, çocuğun da değerli olduğunu bilmesi neticesinde çocuk “kendine saygı” duygusunu kazanmaktadır. Kendine saygısı olmayan kişiler, başkalarına da saygı göstermekte güçlük çekeceklerdir.
· Çocuk, kendine gösterilen hoşgörü ve çevresinde gördüğü hoşgörülü davranışlar neticesinde bu duyguyu kazanabilir.
· Kendine güven, çocuğun beğeni ve takdir sözlerini duyması ile mümkündür. Hep eleştirilmiş, beceriksizlikleri vurgulanmış çocuğun kendine güvenebilmesi mümkün değildir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *