Home Kitaplar

http://www.ihsankaraman.com/wp-content/uploads/2018/12/mutlu-aile-icin-pozitif-cinsellik.jpg

Mutlu Aile İçin Pozitif Cinsellik

Hayatın ayrılmaz bir parçası olan cinselliği, hem meşru sınırlar içinde hem de doyasıya hazza ulaştıracak şekilde yaşamak mümkün. Sürdürülebilir ve tatminkâr olan, tarafları adil ve onurlu bir şekilde içine alan, bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlığa pozitif yönde katkı sağlayan cinselliği herkes yaşayabilir.

Geleneksel örtülerle üzeri kapatılmış ve temelsiz bir tutuculukla mahkûm edilmiş kimi cinsel eylemlerin hiç de ahlaka aykırı olmadığını, arkadaş sohbetlerinde yahut mahalle muhabbetlerinde doğru bilgi sanılarak inanılan hurafelerin hiç de akıl ve bilimle bağdaşmadığını, “Aşk”ın sarhoş masalarına meze yapılan kimi şarkılarda bahsedilen üç harfli bir muamma olmadığını;

Aklıyla eşini seçenlerin, yuvasını mutluluk iklimine çevirecek bir cinselliğe nasıl kavuşabileceğini, Cinselliğin baharı ve yazı olduğunu ama hiçbir zaman bir kışa dönüşmeden insan hayatını nasıl kuşatabileceğini, çok küçük ipuçlarını yakalayarak eşlerin koca bir ömrü her zaman taptaze olarak birbirlerine nasıl armağan edebileceğini, başka bir deyişle pozitif cinselliğin nasıl hayata geçeceğini bu kitabın satırları arasında bulacaksınız.

YEŞİLAY DİYOR Kİ!

Bu kitap Yeşilay Başkanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman'ın son iki yılda Yeşilay Dergisi için yazdığı başyazılarından derlenmiştir. Aralık 2012, Ağustos 2014 tarihleri arasındaki başyazılardan oluşan bu kitap, bağımlılık meselesiyle ilgili bir kanaat oluşturmanızı ve Yeşilay gönüllüleri kervanına katılmanızı sağlayacak...

Yeşilay Dergisi Hakkında:
Bağımlılık başlığı altında dünyada ve ülkemizdeki gelişmeleri takip etmek ve kamuoyuyla paylaşarak farkındalık ve bilinç düzeyini yükseltmek amacıyla yayın hayatına başlayan Yeşilay Dergisi 89 yıldır her ay kesintisiz yayınlanıyor. Her ay sağlık, eğitim ve kültür alanında bilim adamları ve uzmanların yazı ve görüşlerinden oluşan bir dosya konusuyla önemli bir bilgi boşluğunu doldurmaktadır.
http://www.ihsankaraman.com/wp-content/uploads/2018/12/yesilay-diyor-ki.jpg
http://www.ihsankaraman.com/wp-content/uploads/2018/12/Brakiterapi.jpg

PROSTAT KANSERİNDE GÜNCEL BİLGİLER VE BRAKİTERAPİBrakiterapi

“Tedavisinin altın standartını, görece yüksek morbiditeye sahip radikal bir operasyonun oluşturduğu prostat kanseri gibi bir hastalık söz konusu olunca, daha az invazif ve daha rahat tolere edilebilen bir alternatifin aranması çok doğaldır. İşte, prostat kanserinde ‘brakiterapi’ (interstisyel radyoterapi, radyoaktif seed implantasyonu, ışınlı çekirdek tedavisi), şu ana kadar bu arayışa en iyi cevap veren modalitelerden biri olarak, son on yılların üroloji pratiğine bir ‘altın alternatif’ getirmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da giderek yaygınlaşan bu modern tedavi yöntemi konusunda, ülkemizde bir bilgi ve deneyim eksikliği söz konusudur. Kitle iletişim araçları kanalıyla, genellikle sağlıksız veya abartılı bilgilere ulaşan hastaların doğru yönlendirilmesi, ürologların konuya vakıf olmaları ile sağlanabilir. İşte bu amaçla hazırladığımız ve sahasında bir ilk olan kitabımız, prostat kanserli hastaların daha güzel yarınlara kavuşması sürecine katkıda bulunabilirse, çabalarımızın karşılığını almış olacağız.”

Çocuk Ürolojisi Güncelleme

Değerli meslektaşlarımız,

Ülkemizde çocuk ürolojisi alanında ürolojinin diğer alt branşlarına kıyasla yazılı ve görsel materyallerinde ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Aslında ürolojinin üst branşları arasında yan dal eğitiminin verildiği tek branş ‘Çocuk Ürolojisi’dir. Ayrıca teknolojik gelişmelerle beraber çocuk ürolojisinde
cerrahi yöntemlerde yenilikler ve gelişmeler izlenmekte, buna paralel olarak tüm dünyada çocuk ürolojisine artan bir ilgi gözlenmektedir.

Bu sorumluluk kapsamında 2012 yılında kurulan Türk Üroloji Akademisi (TÜAK) Pediatrik Üroloji çalışma grubu geçtiğimiz dönemde birçok eğitim toplantısı düzenlemiş ve bu çalışmaların tamamlayıcısı niteliğinde ‘Çocuk Ürolojisi Bülteni’ ve son olarak ise ‘Çocuk Ürolojisinde Güncelleme’ kitabı
hazır hale getirilmiştir. Bu anlamda referans kaynak haline getirilen bu kitap çalışması ile siz değerli meslektaşlarımızla buluşmaktan büyük mutluluk duymaktayız.

Hedefimiz, asistanlarımızın, yan dal uzmanlarımızın ve genç meslektaşlarımızın eğitimine katkıda bulunmak, ayrıca çocuk ürolojisine gönül veren her hekim için pratik birer kaynak oluşturmaktır. Bu vesileyle Türk Üroloji Derneği’ne ve kitabın hazırlanmasında emeği geçen TÜAK Çocuk Ürolojisi
Çalışma grubunun çok değerli üyelerine teşekkür ediyor, bu bültenin Türk Üroloji camiasına ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz.
http://www.ihsankaraman.com/wp-content/uploads/2018/12/cocuk-urolojisi-guncelleme.png