Kitaplar

Yapay Zeka Etiği Disiplinlerarası Bir Yaklaşım

Yapay zekâ, 1950’lerden itibaren gelişen bir disiplin olmasına rağmen özellikle son yıllarda daha çok gündemimizde yer almaya başlamıştır. Bugün akıllı asistanlar, yüz tanıma sistemleri, çeviri programları, bilgisayar oyunları, robotik sistemler gibi teknolojilerle yapay zekâ, günlük hayatlarımıza dâhil olmuş durumdadır. Bu teknolojiler yaşamlarımızı, yaşamı algılayış biçimlerimizi ve dolayısıyla bizleri radikal bir şekilde dönüştürmektedir.
http://www.ihsankaraman.com/wp-content/uploads/2023/12/5-Prof.-Dr.-M.-Ihsan-KARAMAN-Yapay-Zeka-Etigi.png
http://www.ihsankaraman.com/wp-content/uploads/2023/12/4-Prof.-Dr.-M.-Ihsan-KARAMAN-Fikih-ve-Biyoetik.png

Fıkıh ve Biyoetik: İslam Hukuku Bakımından Tıbbi Konularda Karar Verme Süreci – 2

Tıp, yapabildiklerini sorgulamadan hayata geçiremez. Tıbbın bir iç denetime ihtiyacı vardır. Bunu tıp etiği yapıyor. Ancak ona yardımcı olan başka mekanizmalar da var. Doğru teknik/tıbbi bilgiye ulaşan ve bu konular üzerinde düşünen ilahiyatçılar da bu mekanizmanın içindedirler. İSAR TAÇ (Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu), kurulduğu 2009 yılından bugüne kadar modern ve klasik tıp etiği problemlerini İslami/felsefi/tıbbi boyutları ile ele almış, tıp uygulamalarının yeni teknolojilerin kullanımı ile iyice karmaşıklaşan bazı örneklerini derinlemesine inceleyen toplantılar düzenlemiştir. Grubumuzun farklı disiplinlerden gelen üyeleri, tıp alanından gelen uzmanların doğru ve anlaşılabilir bilgileri aktarmasının ardından konuları ele alıp tartışmıştır.

Hayvan Etiği

İnsan ve hayvanın birlikte yaşamı insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanoğlu, kâinatın bir parçası ve ekolojik dengenin önemli bir unsuru kabul edilen hayvanlardan, beslenme, giyinme ve ulaşım başta olmak üzere, birçok alanda eskiden beri faydalanmaktadır. Bu ilişki ağı günümüzde, özellikle son iki yüzyılda, tıp alanında insan sağlığıyla ilgili deneyleri de içine alacak şekilde genişlemiştir. İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu, ilk günden bu yana geçen 10 yıl zarfında, belirlediği temel alanlarda, hem teorik hem pratik birikimi, hem ulusal hem uluslararası müktesebatı ilgililerin huzuruna getiren çok önemli ve kapsamlı toplantılar, çalıştaylar, sempozyumlar ve paneller düzenlemiştir. Bu çalışmaların birçoğu, İSAR Yayınları arasında kitaplaştırılarak literatüre kalıcı olarak kazandırılmıştır.
http://www.ihsankaraman.com/wp-content/uploads/2023/12/3-Prof.-Dr.-M.-Ihsan-KARAMAN-Hayvan-Etigi.png
http://www.ihsankaraman.com/wp-content/uploads/2023/12/2-Prof.-Dr.-M.-Ihsan-KARAMAN-Omur-Boyu-Ask.jpg

Ömür Boyu Aşk Bir Evlilik Kılavuzu

İnsanoğlu; bedensel yapısı, ruhsal durumu, sosyal ilişkileri, aile hayatı, bilgi ve bilinç düzeyi gibi birçok bileşen tarafından etkilenen sosyal bir varlıktır. Sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası olan cinselliği, hem meşru sınırlar içinde hem de doyasıya hazza ulaştıracak şekilde yaşamak mümkün. Sürdürülebilir ve tatminkâr olan, tarafları adil ve onurlu bir şekilde içine alan, bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlığa pozitif yönde katkı sağlayan cinselliği herkes yaşayabilir.
Geleneksel örtülerle üzeri kapatılmış ve temelsiz bir tutuculukla mahkûm edilmiş kimi cinsel eylemlerin hiç de ahlaka aykırı olmadığını, arkadaş sohbetlerinde yahut mahalle muhabbetlerinde doğru bilgi sanılarak inanılan hurafelerin hiç de akıl ve bilimle bağdaşmadığını, “Aşk”ın sarhoş masalarına meze yapılan kimi şarkılarda bahsedilen üç harfli bir muamma olmadığını;

Aklıyla eşini seçenlerin, yuvasını mutluluk iklimine çevirecek bir cinselliğe nasıl kavuşabileceğini, Cinselliğin baharı ve yazı olduğunu ama hiçbir zaman bir kışa dönüşmeden insan hayatını nasıl kuşatabileceğini, çok küçük ipuçlarını yakalayarak eşlerin koca bir ömrü her zaman taptaze olarak birbirlerine nasıl armağan edebileceğini, başka bir deyişle pozitif cinselliğin nasıl hayata geçeceğini bu kitabın satırları arasında bulacaksınız.

Osmanlı'da Cinsellik Öğütleri - Bir Osmanlı Sultanının Cinsel Yaşam Rehberi

İslam tıp külliyatının önemli bir kısmını oluşturan bahnameler, genel olarak cinsellik, cinsel yaşam, cinsel istek / işlev bozuklukları ile bu husustaki koruyucu, destekleyici ve tedavi edici uygulamaları konu edinirler. İslam tıp tarihi boyunca bu alanda yazılmış ve klasik literatürde kendisine yer bulmuş eserlere ve yazarlarına göz atıldığında, konunun ne derece önemsendiği hakkında bir fikir edinilebilir. Bu nedenle hiç şüphesiz, okuyacağınız bu eser, cinsel yaşamdaki geleneksel tedavi yöntemlerinin, günümüz tıp literatüründe nasıl karşılık bulduğunu sizlere gösterirken; aynı zamanda aydın bilgiler ışığında cinsel yaşantınızın bir rehberi olacaktır. Ve tabii, bir Osmanlı sultanının cinsel yaşam rehberini günyüzüne çıkaracaktır.
http://www.ihsankaraman.com/wp-content/uploads/2023/12/prof-dr-ihsan-karaman-osmanlida-cinsellik-ogutleri.jpg
http://www.ihsankaraman.com/wp-content/uploads/2018/12/mutlu-aile-icin-pozitif-cinsellik.jpg

Mutlu Aile İçin Pozitif Cinsellik

Hayatın ayrılmaz bir parçası olan cinselliği, hem meşru sınırlar içinde hem de doyasıya hazza ulaştıracak şekilde yaşamak mümkün. Sürdürülebilir ve tatminkâr olan, tarafları adil ve onurlu bir şekilde içine alan, bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlığa pozitif yönde katkı sağlayan cinselliği herkes yaşayabilir.

Geleneksel örtülerle üzeri kapatılmış ve temelsiz bir tutuculukla mahkûm edilmiş kimi cinsel eylemlerin hiç de ahlaka aykırı olmadığını, arkadaş sohbetlerinde yahut mahalle muhabbetlerinde doğru bilgi sanılarak inanılan hurafelerin hiç de akıl ve bilimle bağdaşmadığını, “Aşk”ın sarhoş masalarına meze yapılan kimi şarkılarda bahsedilen üç harfli bir muamma olmadığını;

Aklıyla eşini seçenlerin, yuvasını mutluluk iklimine çevirecek bir cinselliğe nasıl kavuşabileceğini, Cinselliğin baharı ve yazı olduğunu ama hiçbir zaman bir kışa dönüşmeden insan hayatını nasıl kuşatabileceğini, çok küçük ipuçlarını yakalayarak eşlerin koca bir ömrü her zaman taptaze olarak birbirlerine nasıl armağan edebileceğini, başka bir deyişle pozitif cinselliğin nasıl hayata geçeceğini bu kitabın satırları arasında bulacaksınız.

YEŞİLAY DİYOR Kİ!

Bu kitap Yeşilay Başkanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman'ın son iki yılda Yeşilay Dergisi için yazdığı başyazılarından derlenmiştir. Aralık 2012, Ağustos 2014 tarihleri arasındaki başyazılardan oluşan bu kitap, bağımlılık meselesiyle ilgili bir kanaat oluşturmanızı ve Yeşilay gönüllüleri kervanına katılmanızı sağlayacak...

Yeşilay Dergisi Hakkında:
Bağımlılık başlığı altında dünyada ve ülkemizdeki gelişmeleri takip etmek ve kamuoyuyla paylaşarak farkındalık ve bilinç düzeyini yükseltmek amacıyla yayın hayatına başlayan Yeşilay Dergisi 89 yıldır her ay kesintisiz yayınlanıyor. Her ay sağlık, eğitim ve kültür alanında bilim adamları ve uzmanların yazı ve görüşlerinden oluşan bir dosya konusuyla önemli bir bilgi boşluğunu doldurmaktadır.
http://www.ihsankaraman.com/wp-content/uploads/2018/12/yesilay-diyor-ki.jpg
http://www.ihsankaraman.com/wp-content/uploads/2018/12/Brakiterapi.jpg

PROSTAT KANSERİNDE GÜNCEL BİLGİLER VE BRAKİTERAPİBrakiterapi

“Tedavisinin altın standartını, görece yüksek morbiditeye sahip radikal bir operasyonun oluşturduğu prostat kanseri gibi bir hastalık söz konusu olunca, daha az invazif ve daha rahat tolere edilebilen bir alternatifin aranması çok doğaldır. İşte, prostat kanserinde ‘brakiterapi’ (interstisyel radyoterapi, radyoaktif seed implantasyonu, ışınlı çekirdek tedavisi), şu ana kadar bu arayışa en iyi cevap veren modalitelerden biri olarak, son on yılların üroloji pratiğine bir ‘altın alternatif’ getirmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da giderek yaygınlaşan bu modern tedavi yöntemi konusunda, ülkemizde bir bilgi ve deneyim eksikliği söz konusudur. Kitle iletişim araçları kanalıyla, genellikle sağlıksız veya abartılı bilgilere ulaşan hastaların doğru yönlendirilmesi, ürologların konuya vakıf olmaları ile sağlanabilir. İşte bu amaçla hazırladığımız ve sahasında bir ilk olan kitabımız, prostat kanserli hastaların daha güzel yarınlara kavuşması sürecine katkıda bulunabilirse, çabalarımızın karşılığını almış olacağız.”

Çocuk Ürolojisi Güncelleme

Değerli meslektaşlarımız,

Ülkemizde çocuk ürolojisi alanında ürolojinin diğer alt branşlarına kıyasla yazılı ve görsel materyallerinde ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Aslında ürolojinin üst branşları arasında yan dal eğitiminin verildiği tek branş ‘Çocuk Ürolojisi’dir. Ayrıca teknolojik gelişmelerle beraber çocuk ürolojisinde
cerrahi yöntemlerde yenilikler ve gelişmeler izlenmekte, buna paralel olarak tüm dünyada çocuk ürolojisine artan bir ilgi gözlenmektedir.

Bu sorumluluk kapsamında 2012 yılında kurulan Türk Üroloji Akademisi (TÜAK) Pediatrik Üroloji çalışma grubu geçtiğimiz dönemde birçok eğitim toplantısı düzenlemiş ve bu çalışmaların tamamlayıcısı niteliğinde ‘Çocuk Ürolojisi Bülteni’ ve son olarak ise ‘Çocuk Ürolojisinde Güncelleme’ kitabı
hazır hale getirilmiştir. Bu anlamda referans kaynak haline getirilen bu kitap çalışması ile siz değerli meslektaşlarımızla buluşmaktan büyük mutluluk duymaktayız.

Hedefimiz, asistanlarımızın, yan dal uzmanlarımızın ve genç meslektaşlarımızın eğitimine katkıda bulunmak, ayrıca çocuk ürolojisine gönül veren her hekim için pratik birer kaynak oluşturmaktır. Bu vesileyle Türk Üroloji Derneği’ne ve kitabın hazırlanmasında emeği geçen TÜAK Çocuk Ürolojisi
Çalışma grubunun çok değerli üyelerine teşekkür ediyor, bu bültenin Türk Üroloji camiasına ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz.
http://www.ihsankaraman.com/wp-content/uploads/2018/12/cocuk-urolojisi-guncelleme.png