Brakiterapi

http://www.ihsankaraman.com/wp-content/uploads/2018/12/Brakiterapi.jpg

“Tedavisinin altın standartını, görece yüksek morbiditeye sahip radikal bir operasyonun oluşturduğu prostat kanseri gibi bir hastalık söz konusu olunca, daha az invazif ve daha rahat tolere edilebilen bir alternatifin aranması çok doğaldır. İşte, prostat kanserinde ‘brakiterapi’ (interstisyel radyoterapi, radyoaktif seed implantasyonu, ışınlı çekirdek tedavisi), şu ana kadar bu arayışa en iyi cevap veren modalitelerden biri olarak, son on yılların üroloji pratiğine bir ‘altın alternatif’ getirmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da giderek yaygınlaşan bu modern tedavi yöntemi konusunda, ülkemizde bir bilgi ve deneyim eksikliği söz konusudur. Kitle iletişim araçları kanalıyla, genellikle sağlıksız veya abartılı bilgilere ulaşan hastaların doğru yönlendirilmesi, ürologların konuya vakıf olmaları ile sağlanabilir. İşte bu amaçla hazırladığımız ve sahasında bir ilk olan kitabımız, prostat kanserli hastaların daha güzel yarınlara kavuşması sürecine katkıda bulunabilirse, çabalarımızın karşılığını almış olacağız.”