İSTANBUL-KÜRESEL ALKOL POLİTİKALARI SEMPOZYUMU AÇILIŞ KONUŞMASI

4 Ekim 20140

Sayın T.C. Başbakanı ve Saygıdeğer Hanımefendi,
Sayın Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü,
Sayın Bakanlar,
Ülkemizden ve dünyadan sempozyuma katılan Değerli Bilim İnsanları ve Sivil Toplum Temsilcileri,
Yerli ve Yabancı Misafirlerimiz,
Sayın Basın Mensupları,
Saygıdeğer Davetliler,
Hanımefendiler ve Beyefendiler,

Türkiye Yeşilay Cemiyetinin, Dünya Sağlık Örgütü desteğiyle düzenlediği Küresel Alkol Politikaları Sempozyumuna hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Kurulduğu 1920 yılından bu yana, insan ve toplum sağlığına zarar veren her türlü alışkanlık ve bağımlılıkla mücadele eden Yeşilay, giderek yükselen bir halk sağlığı sorunu olan ve DSÖ tarafından önlenebilir ölüm ve hastalıkların üçüncü sıradaki sebebi ilan edilen alkol kullanımıyla ilgili küresel ölçekteki böyle bir toplantıya evsahipliği yapmaktan onur duymaktadır.

Alkol kullanımı ve bağımlılığı başta kanser, kalp-damar hastalıkları, karaciğer sirozu gibi hastalıklar olmak üzere; trafik kazaları, aile içi şiddet, çocuk istismarı, üretim ve iş gücü kaybı gibi birçok nedenden dolayı ulusal ve uluslararası düzeyde ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. Dünyadaki tüm ölümlerin %4 ünden sorumlu olan alkol, her yıl 15-30 yaş arasındaki 320.000 genç insanın ölümüne sebep olmaktadır. Dünyada alkol tüketiminin en yoğun olduğu bölge Avrupa’dır. Avrupa Alkol Politikaları Birliği, 15-16 yaşındaki Avrupalı öğrencilerin %43 ünün ağır içici olduğunu bildirmiştir. Bu yılın Mart ayında, Avrupa Halk Sağlığı Dergisinde yayınlanan bir bilimsel makalede, 2009 yılında Fransa’da 49.000 kişinin alkole bağlı sebeplerle öldüğü rapor edilmiştir. Bu rakam, 65 yaş altı ölümlerin %40 ına tekabül etmektedir ki felaketin büyüklüğü hakkında inanması güç bir fikir vermektedir. Bu makale, az miktarda günlük alkol kullanımının dahi zararlı etkilerine dikkat çekerek, birçok erken ölümün önlenmesi için alkol tüketiminin daha da azaltılmasını önermektedir. Yine Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü uzmanlarınca bu sene Şubat ayında Amerikan Halk Sağlığı Dergisinde yayınlanan bir bilimsel araştırmanın sonuçları bütün dünyanın gözünü açacak niteliktedir. Bu makaleye göre, düşük miktarda alkol kullanmak bile kanser gelişimi için bir risk faktörüdür ve en düşük risk grubu hiç alkol kullanmayanlardır. Bizler, alkol lobisinin yoğun uğraşlarının da desteğiyle, düşük miktarda alkol alımının kalp sağlığına faydalı olduğu safsatasıyla yıllarca kandırıldık. Yeni çıkan bu araştırma sonuçları ise, Amerika’da alkol kullanımının kurtardığı bir hayata karşılık on kişinin ölümüne sebep olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Maske düşmüş, alkol kullanımının insan ve toplum sağlığına zararlı etkileri, her geçen gün artan kanıtlarla ve güçlü bilimsel desteklerle dünya kamuoyunun dikkatine sunulmuştur.

Alkol tüketiminin mağdurları arasında dikkatten kaçan çok önemli bir grup da, başkalarının içtiği alkolden zarar gören milyonlarca masum insandır. Avrupa çapında, hamileyken alkol alan kadınlardan doğan yıllık 60.000 düşük doğum ağırlıklı bebek; ihmal ve istismara uğrayan çocukların %16 sı; alkolün kötü sonuçlarından etkilenen ailelerin 5 ila 9 milyon çocuğu, hep başkalarının içtiği alkolün kurbanıdır. Ya, içki kullanmadığı halde, içkili araç kullanan sürücülerin neden olduğu trafik kazalarında ölen 10.000 insan ve alkol nedenli kavgalara istemeden karışan ve zarar gören masum kişiler… Nihayet, AB ülkelerinde alkole bağlı ekonomik kayıplar olarak hesaplanan şiddet ve suç kaynaklı 33 milyar euro, sağlık bakımına harcanan 17 milyar euro ve işe gidemezlik ve üretim kaybına bağlı 19 milyar euro,  alkol kullanmayanların da üstlendiği ekonomik maliyetlerdir.

Değerli Misafirler,

İnsan vücudundaki bütün organ ve sistemlere zarar veren bir toksin olan, ve Dünya Sağlık Örgütü ile Avrupa Birliğinin, zararlı etkilerini azaltabilmek için stratejiler geliştirdiği alkol, küresel endüstri tarafından çok farklı pazarlama metodları ve mecraları kullanılarak yaygınlaştırılmaktadır. Alkollü içkiler, özellikle genç insanların kimliklerini ve dünyadaki yerlerini ifade etmek için kullandıkları markalı tüketim malları arasında önemli yer tutmaktadır. Çoğunluğu küresel oyuncular olan alkollü içki üretici ve pazarlamacılarının özellikle gençleri hedef aldığına dair dikkate değer miktarda kanıt bulunmaktadır. Ergenlik döneminde beyinlerinde gerçekleşen değişimler nedeniyle gençler, alkol reklam ve promosyonlarına karşı daha duyarlı ve savunmasızdır. Öncelikle gençlerimizi, genelde tüm insanlığı bu büyük halk sağlığı probleminden korumak istiyorsak, sivil toplumun daha güçlü bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetleri yapması, kamu otoritelerinin de etkili ve kararlı mevzuat tedbirleri alması kaçınılmazdır.

İşte Türkiye Yeşilay Cemiyeti, ülkemizde etkili alkol politikaları geliştirilmesi ve bu yolla toplum sağlığının korunması amacıyla şimdilik 30 kadar sivil toplum örgütü ve resmi kuruluşun katıldığı Türkiye Alkol Politikaları Platformunun kuruluşuna öncülük etmiş, öte yandan bu yıl içerisinde de Avrupa Alkol Politikaları Birliğine resmen üye olmuştur. Uzun zamandan beri dünyada ve Türkiye’de ciddi bir halk sağlığı sorunu olan alkol tüketimi ile ilgili, çağın gereksinimlerine uygun stratejiler üzerinde çalışan Yeşilay, bugün açılışını yaptığımız Küresel Alkol Politikaları Sempozyumu ile de önemli bir çalışmaya imza atmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü temsilcileri, değişik ülkelerin sağlık bakanları, alkol politikaları alanında uzman kişiler, bilim insanları ve birçok ülkeden sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşmekte olan bu sempozyumda, alkol kullanımının toplumsal ve bireysel zararları konusunda farkındalığın artırılması ve alkol kontrolü politikaları konusunda iyi ülke örneklerinin paylaşılması hedeflenmektedir.

Etkili alkol kontrol politikaları, fiyat ve vergilendirme politikaları, alkollü araç kullanımı, alkol ürünlerinin reklam ve sponsorluğu, başta çocuk ve gençler olmak üzere alkol ürünlerine erişimlerin sınırlandırılması, alkol politikalarının başarı ile uygulanmasında diğer sektörlere düşen görevler, bu konuda toplumun değişik kesimleri arasında işbirliği imkânlarının geliştirilmesi ve alkole bağlı tıbbi ve sosyal sorunlar gibi konularda sunulacak tebliğler Yeşilay olarak bizlerin ve kanun koyucuların çalışmalarında önemli birer veri olacaktır.  

Bu vesileyle, sempozyuma katkıda bulunan Değerli Devlet Adamlarına, Dünya Sağlık Örgütüne, Bakanlıklara, sponsorlara, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, sempozyum Onur Kurulu, Bilimsel Danışma Kurulu ve Düzenleme Kurulu üyelerine, açılışımıza şeref veren siz değerli misafirlere, sempozyum sekreteryasına ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Küresel Alkol Politikaları Sempozyumu çıktılarının hem ülkemiz hem de dünya ölçeğinde toplum sağlığına faydalar getirmesi temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum.

Prof.Dr.M.İhsan Karaman
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

previous
Cinsel Organ Estetiği

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ihsankaraman/public_html/wp-content/themes/celeste/views/prev_next.php on line 36
next
İST-YERYÜZÜ DOKTORLARI GÖNÜLLÜ BULUŞMASI KONUŞMASI