Bilgi Güçlendirir

25 Haziran 20120

Prof.Dr. Ali İhsan TAŞÇI’nın “Cinsel Eğitim” Kitabından alınmıştır.
 

BİLGİ GÜÇLENDİRİR

Cinsel eğitim için çocuklar, yaşlarına uygun, ihtiyaçlarını karşılayabilecek doğru bilgilerle donatılmalıdır. Doğru bilgi, sadece merak gidermekten öte, önemli faydalar sağlar:

· Bilgili çocuklar kendilerine güven konusunda daha başarılıdırlar. Bu duygu sayesinde girişkenlikleri artar, daha kolay ilişkiler kurabilirler ve daha başarılı olabilirler.   

· Korkuları azalır. Ergenlik dönemindeki çocukların bilgisizlikleri ya da yanlış bilgileri, cinsel organ ve fonksiyonlarında anormallik düşüncesine neden olmaktadır. Gazeteler, dergiler, internet sitelerinin sağlıkla ilgili bölümlerine sorulan soruların çok büyük bir kısmı gençlerden gelmekte ve cinsellikle ilgili anormallik endişelerini yansıtmaktadır. Anormallik endişesi giderilemediğinde ruhsal sıkıntılar ve kendine güvensizlik kaçınılmazdır.

· Doğru bilgilerle donanmış kişi, cinsellik hakkında duyduğu yanlış bilgileri kolaylıkla reddeder. Yanlış bilgi ve kanaatler bilgisizlikten daha zararlıdır. Günümüzde birçok cinsel problemin nedeni, yanlış bilgi ve kanaatler sebebiyle gerçekçi olmayan beklentilerin ortaya çıkmasıdır. Bunun sonucunda ergende, yetersizlik veya anormallik hissi oluşmaktadır.

· Bilgili kişiler, arkadaşlarının uygunsuz teklif ve baskılarına direnmekte daha başarılıdırlar. Cinsel arzuların, cinsellikle ilgili tekliflere karşı konulmasını zorlaştırdığı bir gerçektir. Davranışlarının neticesini düşünemeyen gençler, kendilerini kontrol edemeyeceklerdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *