Doğum Kontrolü

25 Haziran 20120

Prof.Dr. Ali İhsan TAŞÇI’nın “Cinsel Eğitim” Kitabından alınmıştır.
 
BİLİNMEYEN DOĞUM KONTROLÜ!

Evlenir evlenmez peş peşe hamilelikler ve doğumlarla sağlığı bozulmuş kadının, uykusuz gecelerden sonra çocuklarının eğitimiyle, eşiyle ve kendisiyle yeteri kadar ilgilenmesi beklenemez. Evliliğin ilk yıllarında, karı-koca henüz birbirinin huylarına alışmamış, ilişkileri sağlamlaşmamış ve maddi imkanları sınırlıyken peş peşe gelen çocukların bakım ve yetiştirilmesi önemli sıkıntılara neden olur. Bedenen ve ruhen yorgun insanların birbirine anlayış gösterme güçleri azalır, ufak şeyler sorun haline getirilebilir. Evlilikleri bu noktaya geldikten sonra genç evlilerin akıllarına doğum kontrolü gelir. Sanki önceden bilinmeyen doğum kontrolünü keşfederler.    

Bir çok doğum kontrolü yöntemi varken, evliliğin başında çocukların sayısı ve aralıkları konusunda planlama yapamamak cinsel eğitimsizlikten başka bir şeyle izah edilemez.

Doğum kontrolü konusunda duyarsız ve başarısız kişilerin, oluşan gebeliklerde kürtaja başvurma ihtimali yükselmektedir. Neredeyse kürtaj, doğum kontrol yöntemi gibi uygulanabilmektedir. Kürtajın ise kadın sağlığı üzerine ve moral değerlere olumsuz etkisi büyüktür.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *