Eğitimde Zamanlama

25 Haziran 20120

Prof.Dr. Ali İhsan TAŞÇI’nın “Cinsel Eğitim” Kitabından alınmıştır.
CİNSEL EĞİTİMDE ZAMANLAMA VE KONULAR

Kişilik ve duygusal gelişim, yaşamın ilk yıllarından itibaren oluşmaya başlamakta, yıllar geçtikçe pekişmektedir. Bu nedenle küçük yaşlardan itibaren her yaşta, yapılması ve yapılmaması gerekenler, alınması gereken koruyucu tedbirler söz konusudur. Sadece yerinde ve zamanında yapılacak gayretler fayda sağlayacaktır. Örneğin, zamanında sevgiyi hissedememiş, kendinin değerli olduğunu algılayamamış ve bu nedenle kendine güven duygularını kazanamamış bir çocuğun, ergenlik döneminde bu özellikleri kazanması zordur.

Bir çok ebeveyn, çocuklarının davranış ve hareketlerinden hoşnut olmadıklarında yaptıklarını sorgularlar, hatalarını düzeltmeye, çocuklarının eğitimiyle daha fazla ilgilenmeye karar verirler. Ebeveynlerin bu düşünce ve kararları olumlu bir gelişmedir. Ancak, yukarıda belirtildiği gibi, ilk yıllarda yapılan hataların düzeltilmesi daha sonraki yıllarda kolay olmamaktadır.

Cinsel eğitimde zamanlamanın önemi yanında, neyin ne ölçüde öğretilmesi gerektiği de önemlidir. Çocuğu anlamayacağı, ilgi duymayacağı konularda cinsel eğitim adına bilgi bombardımanına tutmak kafasını karıştırmaktan başka bir işe yaramayacak, fayda yerine zarar verecektir. Önemli olan, çocuğun bilgiye ve eğitime ihtiyacı olan dönemleri belirledikten sonra yaşına uygun derecede ve gerekli olan bilgileri vermektir. Gereksinim arttığı dönemlerde, hem öğrenme kolay olacak hem de öğrenilenler daha fazla işe yarayacaktır.

Çocukların cinsel eğitimi yıllara göre farklılık arz etse de süreklilik gerektirir. Örneğin temizlik alışkanlığı küçük yaşlarda edinilir; ilerleyen yıllarda olumlu ya da olumsuz yönde etkilenir. Ailenin ve toplumun cinsellik hakkındaki değer yargılarının benimsenmesi de küçük yaştan itibaren başlamakta, ancak ergenlikte önem verilmediğinde olumsuz yöne kayabilmektedir.

Cinsel eğitimin konuları:
1- Bebeklik-küçük çocukluk dönemi (0-6 yaş)
· Temizlik,
· Tuvalet terbiyesi,
· Cinsel organların doğru isimleri,
· Cinsiyet farklılığı bilgisi,
2- İlkokul dönemi (6-12 yaş)
· Vücut yapısı ve cinsel organlar hakkında basit bilgiler,
· Gebelik, doğum gibi konular hakkında bilgiler,
· Temizlik alışkanlığı,
· Aile kavramı ve önemi,
· Ergenlik dönemine girilirken beklenen değişiklikler,
· Cinsel tehlikeler hakkında temel bilgiler,
3- Ergenlik dönemi (12-18 yaş)
· Ergenlikte oluşan değişiklikler,
· Vücut yapısı ve cinsel organlar hakkında bilgiler,
· Cinsel yolla bulaşan hastalıklar,
· Üreme ve doğum kontrolü bilgisi,
· Cinsel tehlikeler hakkında bilgiler,
· “Normal” kavramı,
· Kız-erkek ilişkileri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

previous
Tehlikelerden Korunma

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ihsankaraman/public_html/wp-content/themes/celeste/views/prev_next.php on line 36
next
Erken Boşalma